Virksomhedens strategi

Vi er specialiserede i fremtiden og er dygtige til at se og formulere din virksomheds potentiale for vækst. Vi er fokuserede på de strategiske områder, som er kritiske for, at virksomheden vinder position og markedsandele.
På kort og lang sigt.

Vi arbejder med klassisk vækst- og positioneringsstrategi, og jeres behov kan for eksempel være:

 • Vision, mission og værdier
 • Positionering og differentiering
 • Vækstinitiativer og implementering
 • Integration ved opkøb og fusioner

Typisk handler et strategisk forløb om at definere og skærpe virksomhedens fremtidige position i markedet.
Det er i sig selv en udfordring, men en lige så stor udfordring består i at identificere og formulere de nødvendlige strategier, der skal sikre den fremtidige position.

Ingen strategi er noget værd uden implementering

Det siger sig selv. Vi anser et projekt for mislykket, hvis det ikke materialiserer sig i virkeligheden. Derfor er det os magtpåliggende at sikre implementering. Det kræver ofte, at vi adresserer mere end blot det strategiske og rationelle.
Vi gør det, der skal til, for at strategien lykkes – også i virkeligheden.

Vi er anderledes

Vi adskiller os fra mange af de klassiske strategihuse, fordi vi forener:

 • en højt kvalificeret analytisk og faktabaseret tilgang med
 • et samtidigt fokus på lederne og ledelsen samt
 • en vilje til at følge resultaterne helt til dørs

Højt kvalificeret analytisk og faktabaseret tilgang
Vi har en stærk strategisk rådgiverbaggrund fra nogle af de mest anerkendte og solide strategihuse i verden og dermed gode forudsætninger for at udfordre, sparre og facilitere strategier og mål for din forretning.

Fokus på ledere og ledelse
Vi har en stor tro på, at en strategi på papir sjældent bliver til virkelighed, hvis ikke ledere og ledelse involveres.

Når vi arbejder med jeres strategi, arbejder vi samtidig med jeres ledere og jeres toplederstruktur. Vi ser, udfordrer og udvikler de ledere, der skal realisere strategien.

Ultimativt er vi drevet af at se resultater, og resultaterne viser sig kun, når virksomhedens ledere vil og kan realisere dem. Det sørger vi for sker.

Vi sikrer realisering af resultaterne
Det er svært – men risikofrit – for strategiske rådgivere at anbefale en vej. Det kan være den rigtige anbefaling, og den kan være givet i detaljeret form, men den er værdiløs, hvis ikke den implementeres i virkeligheden.

Vi er drevet af at se resultaterne materialisere sig og følger derfor strategierne helt til dørs, hvis vi aftaler, at det er en del af opgaven.

Målgruppe

Vi arbejder virksomhedsstrategisk med:

 • Små og mellemstore industrivirksomheder.
 • Mellemstore til store rådgivervirksomheder

Vi er specialiserede i:

 • Små og mellemstore industrivirksomheder, f.eks. FMCG, medicinal/ medico, energi og forsikring
 • Rådgivervirksomheder, f.eks. reklame, advokater, arkitekter, finans
 • Fonde og investeringskapital, f.eks. Private Equity og Venture Capital

Et typisk forløb

Et strategisk forløb kan tage mange former afhængigt af formålet og situationen. Generelt er alle samarbejder karakteriseret ved:

 • Et eller flere indledende møder, hvor vi opnår et overblik over jeres behov, projektets scope og et relevant projektforløb
 • Aftale om endelig scope, tidsforløb og økonomi
 • Et projekt, der har til formål at etablere position og strategier for vækst, tager typisk tre måneder…… er målet også at sikre realiseringen (ledere, ledelsesstruktur og implementering) kan det tage yderligere seks til 12 måneder
 • Et strategisk forløb kan – og er ofte – suppleret af et ledersparringsforløb for udvalgte topledere

Vores samarbejdsstil

Når vi arbejder på virksomhedens strategi, er vores samarbejde karakteriseret af:

 • Stor respekt for – og høj indlevelse – i jeres virksomhed
 • Høj faglighed og pragmatiske løsninger
 • Tempo. Vi spilder ikke tiden på noter og antagelser, men fokuserer på beslutninger og handling
 • Store – men realistiske – ambitioner
 • At vi er nede på jorden med stor respekt for virkelighedens kompleksitet
 • Stor fokus på ledere og ledelse
 • At vi vil se resultater i virkeligheden. Vi stopper ikke med præsentationer i direktionslokalet
 • Seriøsitet og vedholdenhed

Nyheder

De ledere, der ikke forstår mennesker, får et problem i fremtiden

July 14, 2016
Ledelse har altid handlet om mennesker og gode ledere har altid været sublime kendere af mennesker. Det nye er, at den evne er blevet så meget vigtigere end nogensinde før. Og også sværere end nogensinde før.

Man kan ikke fikse en dårlig virksomhedskultur

May 30, 2016
Vi kan alle kende forskel på en god og dårlig virksomhedskultur. Men du fikser næppe en dårlig kultur ved at tilkalde erhvervspsykologer og holde rundkredssamtaler.

Bjerget er din bedste læremester i godt lederskab

April 13, 2016
Jeg er lige kommet hjem fra bjerget. Igen. Jeg er hooked og skal af sted igen til sommer. Godt lederskab kommer fra at kende sig selv – virkelig kende sig selv – og have fundet fred med det. På godt og ondt.

Fandeme nej!

February 9, 2016
For ikke længe siden var der en bekendt, som betroede sig til mig. I dag er han i fyrrerne, sidder i et aldeles godt job og er på alle måder landet godt i livet...