De ledere, der ikke forstår mennesker, får et problem i fremtiden

By Louise Orbesen 3 years ago

De ledere, der ikke forstår mennesker, får et problem i fremtiden

Jeg er gået på jagt efter fremtidens lederskab. Det næste år vil jeg bruge på at rejse rundt i verden for at tale med mennesker – ledere, rådgivere og akademikere – om, hvad der for alvor rykker, når vi taler lederskab. Jeg vil prøve at komme et lag under det, vi kan læse i bøger, magasiner og aviser.

Jeg er allerede gået så småt i gang. Jeg har læst en masse, skrevet en del og i sidste uge spurgte jeg mit netværk på de sociale medier om, hvad de mener, der for alvor rykker, når vi taler godt lederskab. Én ting står lysende klart: evnen til at forstå, motivere og lede mennesker er og bliver vigtigere end nogensinde før.

At forstå mennesker – og at kunne lede dem – er vel næsten indbegrebet af ledelse. Gode ledere er gode til mennesker. Sådan har det altid været. Det nye er, at den evne er blevet så meget vigtigere end den tidligere har været.

Kigger vi på de emner, som optager plads i ledelsesdebatten lige nu handler meget om, at mennesker skal ledes på en måde, der er markant anderledes end den måde, der har kendetegnet ledelse det sidste århundrede. Helt overordnet kan man sige, at grunden til at mennesker går på arbejde flytter sig fra at være bestemt af ydre faktorer (overlevelse, materielle statusfaktorer, anerkendelse og prestige) til at være bestemt af indre faktorer (formål, mening, indflydelse og frihed).

Et stort emne lige nu, som de fleste danske erhvervsfolk efterhånden har stiftet bekendtskab med, er ”formål” – eller på engelsk ”purpose”. Det er bedst introduceret af Simon Sinek i bogen ”Start with Why”, hvor han argumenterer for, at det vigtigste – og sværeste – er at finde frem til HVORFOR virksomheden laver det, den laver. Han hævder, at det ikke længere er nok at drive virksomhed for at tage markedsandele eller tjene penge. Der skal være noget mere på spil, noget som gør en positiv forskel i den verden, vi lever i. Noget som griber medarbejdere, kunder og interessenter på et dybere og mere meningsfuldt plan.

At vi bevæger os i den her retning – et mere formålsstyret lederskab – skyldes først og fremmest, at vi tager endnu et skridt op i behovspyramiden. Vi lever i en verden, hvor flere og flere oplever et både økonomisk og følelsesmæssigt overskud, som så igen skaber et behov for at bidrage på et andet niveau end tidligere.

Vil man tage skridtet fuldt ud, kan man gå så langt som til at sige at der er en bevægelse mod mere bæredygtig ledelse. Bæredygtighed har vi talt om siden halvfjerdserne, når det gælder brugen af naturens ressourcer. Det handler om at være i – og bruge – naturen på en måde, så vi efterlader mere end vi tager. På samme måde kan vi tale om bæredygtigt lederskab. Det handler ikke længere om at få mest ud af menneskelige ressourcer, bruge dem og opbruge dem. Men om at nære mennesker, at give dem mere mening og mere energi. Det lyder måske frelst, men det er den vej, det går.

Der er ingen tvivl om, at formålsdrevet ledelse fylder meget i litteraturen og debatten lige nu, men vi ser også flere og flere eksempler på virksomheder, der fører det ud i livet. To eksempler på det er Unilever og Microsoft.

Unilevers CEO, Paul Polman, udtalte i en artikel, som McKinsey1 udgav for nylig, at de for år tilbage besluttede sig for at gøre op med det kortsigtede. De lavede en ny strategi, som de kaldte Unilever Sustainable Living Plan. Den gik ud på tre ting. Fordoble omsætningen, reducere miljøforureningen markant og øge virksomhedens positive, sociale påvirkning. Virksomheden har siden løftet både kurs, omsætning, indtjening og medarbejdernes glæde.

Microsoft har under ledelse af Satya Nadella2 sat en stor bevægelse i gang, der skal bremse gigantens kurs mod dinosaurernes gravplads og i stedet dreje sporet tilbage på fremgang og fremdrift. Bevægelsen handler om at gå fra målbart til mærkbart og målet er ikke længere at, der skal stå en pc på hvert skrivebord, men at gøre alle mennesker og organisationer på planeten i stand til at opnå mere. Indtjeningen stiger ikke endnu, men kurs og markedsværdi er steget som tegn på markedets tro på strategien.

 

1. Business, society, and the future of capitalism i McKinsey Quarterly, maj 2014

2. Topchefen, der droppede hjørnekontoret i DI Business, nr. 07 – Juli/ august 2016

Categories:
  Featured
0