#23 – Topchefens ordrer forandrer ikke en virksomhedskultur

By Louise Orbesen 4 years ago

#23 – Topchefens ordrer forandrer ikke en virksomhedskultur

Den finansielle sektor står overfor store forandringer, som følge af den digitale udvikling, intens konkurrence og helt anderledes forventninger fra kunderne end tidligere. Hvis Danske Bank skal være ligeså relevant og konkurrencedygtig i fremtiden, kræver det en anden tilgang til markedet og en meget mere fleksibel og dynamisk organisation.

Derfor er vi med en lang række små og store initiativer godt i gang med en stor omstilling henimod at blive en mere kundeorienteret, enkel og effektiv bank, hvor vi styrer mindre efter forretningsgange og mere baseret på kompetence og værdier.

Min erfaring er at især tre faktorer er afgørende for at lykkes med strategiske forandringer:

1. Refleksion og agilitet

I en tid, hvor alting forandrer sig mere, hurtigere og med større kraft end tidligere, handler det ikke bare om at lægge en rigtig strategi og gennemføre den. Den overordnede retning og målene skal være klare, men det er ligeså vigtigt konstant at overveje, om nye forandringer kræver justeringer i strategien og at være klar til at foretage dem.

2. ”Passion & purpose”

Fundamentale forandringer skabes ikke med rationelle kalkuler og ordrer fra topledelsen. Det kræver et meget tydeligt og engagerende overordnet formål, der giver mening for hele organisationen. Det er en stor ledelsesopgave, der ikke mindst handler om at bruge tid på at være i dialog med ledere og medarbejdere, og om at gå foran i både ord og handling.

3. Teamwork og konsistens

Alle dele af organisationen skal trække i samme retning, hvis man skal lykkes med at gennemføre sin strategi. Det kræver, at alle strukturer, processer og ikke mindst målsætninger understøtter stærkt samarbejde på tværs af organisationen.

Thomas Borgen, adm. direktør Danske Bank.
Categories:
  Featured
0