#18 – Corporate governance skaber nul værdi i sig selv

By Louise Orbesen 3 years ago

#18 – Corporate governance skaber nul værdi i sig selv

Jeg vil først rette en misforståelse, der har sneget sig ind over årene.

Man skal ikke forveksle good corporate governance med værdiskabelse. Mange bestyrelser bruger timer og dage på at diskutere sammensætningen af bestyrelsen, nedsætning af komiteer, compliance mv. Det er en fornuftig ramme om en virksomhed, og hverken overflødigt eller ligegyldigt, men man tager fejl, hvis man tror, det skaber værdi i sig selv. Det gør det ikke.

Her er mine tre råd til, hvordan bestyrelser reelt skaber værdi i deres virksomheder:

1. Sørg for, at I har den rigtige direktør og direktion.

Den vigtigste og mest værdiskabende rolle for en bestyrelse er at finde den rigtige administrerende direktør og direktion. Det er nemlig direktionen, der skal drive selskabet – ikke bestyrelsen. Her ligger også min opfordring til at fastholde den klassiske danske governancemodel, hvor bestyrelsen ikke er operativ. Det er direktionen, der driver forretningen og skaber værdi til daglig.

2. Få bestyrelsen til at fungere som et team

Man skal have de rigtige kompetencer med i bestyrelsen, men det handler om mere end formelle færdigheder. Man skal bygge et team. Formanden skal skabe en kultur og et miljø, der rummer både tillid og kontrol. Det kommer ikke af sig selv. Man diskuterer altid behovet for specialister, men min holdning er, at de fagspecifikke kompetencer primært skal være på direktionsniveau: I bestyrelsen skal man have folk med ledelseserfaring – meget gerne med internationale kompetencer. Man kan ikke bare hyre én med særlige kompetencer indenfor eksempelvis digitalisering – hele bestyrelsen skal engagere sig i den udfordring.

3. Man skal tage gode råd med et gran salt

Det, som har fungeret i en forretning, kan ikke nødvendigvis overføres til andre. Alting er situationsbestemt. Derfor skal du også kun bruge de ledelsesråd, der giver mening for dig. Og bare glem dem, der rammer ved siden af skiven.

Lars Nørby Johansen, best. fmd. i bl.a. Codan, Syddansk Universitet og William Demant. Tidligere topchef i Falck.
Categories:
  Featured
0